tirsdag 27. mai 2014

Haiene

Jens Bjørneboe - Haiene:

"Selvfølgelig hadde jeg vært lenge nok på landjorden til å lære den jordiske kjærlighet å kjenne, og den hadde alltid munnet ut i kamp, i at begge vil vere den sterkeste, den overlegne i forholdet. Vanligvis kalles det kjønnskamp, men jeg vet ikke om «kjønnskamp» er det rette ord. Det dreier seg i virkeligheten om en maktkamp, en kamp for å ikke tape seg selv, for å bevare sin overlegenhet - sin eigendomsrett. Bare meget sterke mennesker kan leve uten engstelse for å tape sin selvstendighet. Allikevel er dette forutsetningene for å elske: Å ikke ville ha makt, - ikke å ville eie noen.

Det kan bare være tale om kjærlighet, når man oppgir sin selvhevdelse, når man legger våpnene ned og kapitulerer fullstendig. Når man ikke lenger forsvarer seg. Kjærligheten er den absolutte overgivelse, den totale kapitulasjon, - på nåde og unåde. Den kjenner intet forbehold, intet forsvar. Kjærligheten gir intet behov for å være den sterkeste; den kjenner ingen maktsyke, ingen personlighetskamp. Kjærligheten er ren hengivelse, absolutt selvoppgivelse. Bare den som er sterk nok til å ikke frykte for å tape sin personlighet, kan elske. For å elske, må man kunne forsake seg selv, gjøre den andre fri. Og det er dette vi ikke er sterke nok til."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar